Klasy mundurowe

Mając na uwadze potrzebę prawidłowego kierowania rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą wojskową powstał program, który będzie  spójnym systemem nauczania, opartym na jednolitym programie nauki praktycznej i teoretycznej, wykorzystującym standardy stosowane obecnie w Siłach Zbrojnych RP.
 
Autorom programu fundacji skierowanego do klas mundurowych zależy na właściwym ukierunkowaniu specjalistycznego kształcenia uczniów tych klas, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania i szkolenia wojska. 


Program I - o podstawowych uwarunkowaniach służby żołnierza w SZ RP, z podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego, z podstaw szkolenia bojowego, a w tym: taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, powszechnej obrony przeciwlotniczej, łączności, terenoznawstwa, ochrony i obrony obiektów oraz szkolenia medycznego, - z wybranych obszarów: prawa regulującego służbę wojskową, należności logistycznych żołnierzy, zasad BHP, ochrony środowiska i profilaktyki pożarowej oraz udzielanie pierwszej pomocy

Program II - opracowano w celu wsparcia obronności w obszarze bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Program ten obejmuje zagadnienia takie jak podstaw cyberbezpieczeństwa, bezpiecznych infrastruktur informatycznych, podstawy bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych.