Zarząd

Tomasz Pragłowski

Tomasz Darmoliński

Rada Fundacji

Mariusz Pradelok

M

J